პროფკურორტი, მოგზაურობა საქართველოში. პროფკურორტი, მოგზაურობა საქართველოში. პროფკურორტი, მოგზაურობა საქართველოში.

გასვლითი ტურებიუკან

ტური სომხეთში

მოინახულეთ ძველი ქართული და სომხური ტაძრები
მარშუტი: თბილისი - ახტალა - ალავერდი - სანაინი - ახპატი - ქობაირი - თბილისი
ტურის ღირებულება 55 ლარი
ღირებულებაში შედის: ტრანსპორტირება კომფორტული მიკრო ავტობუსით, გიდი, მსუბუქი საუზმე და პიკნიკი.

8function n(){if(0<arguments.length)if("function"===typeof e.write)e.write.apply(e.owner||d,arguments);else throw 77;else return u||k(),a.dependencyDetection.registerDependency(n),w} ???????? ?????: ????, ??????, ???????, ?????. ??????, ???????, ?????? ????. ??????? ????????????? ??????.