პროფკურორტი, მოგზაურობა საქართველოში. პროფკურორტი, მოგზაურობა საქართველოში. პროფკურორტი, მოგზაურობა საქართველოში.

უკან

Hotel Villa Mtiebi

Welcome to hotel Villa Mtiebi, where Goddess of Love and Beauty herself is your hostess!

Located in the heart of Old Town, ancient district of 1600 year old capital of Georgia, Tbilisi. Hotel Villa Mtiebi is only walking distance from downtown, business and government center of this south caucasian metropolis.

Hotel design is a unique blend of old Georgian and modern European trends, created by architect Emil Davitidze and Nika Gogava. Renovation in the 21 century preserved original style and ambiance of this 19 century building. Local and imported marble, natural stones and wood were widely used in the renovation of the hotel.

8function n(){if(0<arguments.length)if("function"===typeof e.write)e.write.apply(e.owner||d,arguments);else throw 77;else return u||k(),a.dependencyDetection.registerDependency(n),w} ???????? ?????: ????, ??????, ???????, ?????. ??????, ???????, ?????? ????. ??????? ????????????? ??????.