პროფკურორტი, მოგზაურობა საქართველოში. პროფკურორტი, მოგზაურობა საქართველოში. პროფკურორტი, მოგზაურობა საქართველოში.

უკან

Redison Blu Iveria Hotel *****

The new Radisson Blu Iveria Hotel, is located at the Rose Revolution Square on Rustaveli Avenue, a prime location in the very centre of Tbilisi. The views from the hotel is excellent, as the square is located on a hilly part of the town about 200 metres above the Mtkvari River, overlooking city. In the heart of Tbilisi’s commercial and business district, this hotel offers an exclusive spa centre with indoor pool, free Wi-Fi, and a gourmet Italian restaurant. Other features include a flat-screen TV, hot drinks facilities and a free bottle of water. 

8function n(){if(0<arguments.length)if("function"===typeof e.write)e.write.apply(e.owner||d,arguments);else throw 77;else return u||k(),a.dependencyDetection.registerDependency(n),w} ???????? ?????: ????, ??????, ???????, ?????. ??????, ???????, ?????? ????. ??????? ????????????? ??????.