პროფკურორტი, მოგზაურობა საქართველოში. პროფკურორტი, მოგზაურობა საქართველოში. პროფკურორტი, მოგზაურობა საქართველოში.

უკან

Holiday Inn ****

Opposite the Sport Palace in Tbilisi, this hotel features an outdoor pool, large gym, and bar with mountain views. The modern interiors feature floor-to-ceiling windows and wooden floors. Stylish bathroom includes a double wash basin and bathrobes. Hotel provides air-conditioned rooms with free Wi-Fi, a coffee maker, and a laptop safe.  It has a private entrance to the Adjara Casino next door.

8function n(){if(0<arguments.length)if("function"===typeof e.write)e.write.apply(e.owner||d,arguments);else throw 77;else return u||k(),a.dependencyDetection.registerDependency(n),w} ???????? ?????: ????, ??????, ???????, ?????. ??????, ???????, ?????? ????. ??????? ????????????? ??????.