პროფკურორტი, მოგზაურობა საქართველოში. პროფკურორტი, მოგზაურობა საქართველოში. პროფკურორტი, მოგზაურობა საქართველოში.

უკან

Terrace Garden

სასტუმრო Terrece Garden მდებარეობს თბილისის ისტორიულ კულტურულ ცენტრში, საიდანაც იშლება არაჩვეულებრივი ხედები. სასტუმროს ტერასადან თვალნათლივ ჩანს ძველი ქალაქის კულტურული განვითარების ყველა ეტაპი. ეს მიკრო უბანი ადასტურებს იმას, რომ თბილისი იყო არის და იქნება ევრაზიის დერეფანი. აქ არის აღმოსავლური და დასავლური კულტურის ნაზავი.

8function n(){if(0<arguments.length)if("function"===typeof e.write)e.write.apply(e.owner||d,arguments);else throw 77;else return u||k(),a.dependencyDetection.registerDependency(n),w} ???????? ?????: ????, ??????, ???????, ?????. ??????, ???????, ?????? ????. ??????? ????????????? ??????.